arrow_back.png

spaceEU łączy nauczycieli i jednostki ich doskonalenia w celu promowania tematyki związanej z kosmosem w szkołach podstawowych i średnich.

Projekt zachęca nauczycieli do współtworzenia i uczestnictwa w szkoleniach dotyczących edukacji kosmicznej i promowania ścieżek kariery związanych z kosmosem, w tym do wzięcia udziału w corocznych szkołach letnich. spaceEU wspiera współpracę z centrami doskonaleń nauczycieli w celu promowania wykorzystania przestrzeni kosmicznej jako środka zwiększania zainteresowania edukacją i karierą w obszarze STEM. Ponadto partner spaceEU - EUN - opracuje otwarty kurs online, aby umożliwić nauczycielom i edukatorom ze wszystkich poziomów edukacji, nauczanie tematów związanych z przestrzenią kosmiczną, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu.

Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli pokazują nterdyscyplinarną naturę aktywności powiązanych z kosmosem. Pozwalają również wprowadzić je do szkoły zarówno w nauczaniu formalnym i nieformalnym.

MOOC

Masowe Otwarte Kursy Online (MOOC) zachęcają nauczycieli, edukatorów i rodziców do włączania tematyki kosmicznej i klimatycznej do nauczania.

edu_icon1.png

Szkoła Letnia

Coroczna szkoła letnia spaceEU zaprasza nauczycieli do wspólnego odkrywania nowych ścieżek wprowadzania zagadnień kosmicznych do zajęć szkolnych. Dzięki niej edukatorzy poznają nowe sposoby edukacji kosmicznej w miedzynarodowym, twórczym środowisku.

This website was produced with fundings from the European Commission’s Horizon 2020 Programme under grant agreement nº 821832. This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle